Category Archives for Aktualności

XIII Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich, Racot 2018r

18 sierpnia 2018 w pięknej sce­nerii Stad­niny Koni Racot odbyły się eli­mi­nacje do Mistrzostw Polski Koni Hucul­skich oraz próba dla mło­dych koni. Towa­rzy­szyła nam upalna sło­neczna pogoda i naprawdę było na co popa­trzeć! Dosko­nale przy­go­to­wane hucuły bez pro­blemu radziły sobie z prze­szko­dami, zobaczcie … Con­tinue reading

23. sierpnia 2018 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności | Możliwość komentowania XIII Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich, Racot 2018r została wyłączona

Mini Ścieżka Huculska, Racot 18.08.2018 — fotorelacja

Pod­czas XIII Wiel­ko­pol­skiego Czem­pio­natu Koni Hucul­skich została roze­grana Mini Ścieżka Huculska dla począt­ku­ją­cych. Były emocje, było na co popa­trzeć. Debiu­tanci wyka­zali się odwagą i wytrwa­ło­ścią a wspie­rały ich dzielne konie hucul­skie. Wszyscy ukoń­czyli parkur! Ogromne gra­tu­lacje dla uczest­ników i orga­ni­za­torów   Do zoba­czenia … Con­tinue reading

22. sierpnia 2018 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Imprezy konne | Możliwość komentowania Mini Ścieżka Huculska, Racot 18.08.2018 — fotorelacja została wyłączona

ZGŁOSZENIE DO MINI ŚCIEŻKI HUCULSKIEJ-RACOT 2018

1. RODO dzieci (1)   2. regu­lamin mini ścieżka     3.  for­mu­larz­Mini Śnieżka (3)

02. sierpnia 2018 by Administrator
Categories: Aktualności | Możliwość komentowania ZGŁOSZENIE DO MINI ŚCIEŻKI HUCULSKIEJ-RACOT 2018 została wyłączona

ZAPRASZAMY NA XIII WIELKOPOLSKI CZEMPIONAT KONI HUCULSKICHRACOT 2018

02. sierpnia 2018 by Administrator
Categories: Aktualności | Możliwość komentowania ZAPRASZAMY NA XIII WIELKOPOLSKI CZEMPIONAT KONI HUCULSKICHRACOT 2018 została wyłączona

Wyczerpał się nakład książki „Konie huculskie. Historia rasy“.

Dzię­ku­jemy wszystkim, którzy zain­te­re­so­wali się naszą publi­kacją . Gdyby ktoś jeszcze chciał tę książkę nabyć, ostatnie egzem­plarze znaj­dują się w sklepie jeź­dzieckim Trok — https://web.facebook.com/trokpl/…

26. stycznia 2018 by Administrator
Categories: Aktualności, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Wyczerpał się nakład książki „Konie huculskie. Historia rasy“. została wyłączona

XI Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich 20 sierpnia 2016 r —  Fotorelacja

Przy pięknej pogo­dzie, we wspa­nia­łych warun­kach w Mło­dzi­kowie, z udziałem fan­ta­stycz­nych jeźdźców i koni odbył się Wiel­ko­polski Czem­pionat Koni Hucul­skich. Było na co popa­trzeć! Zapra­szamy w przy­szłym roku ponownie! 

30. sierpnia 2016 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Imprezy konne | Tags: , , , , , | Możliwość komentowania XI Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich 20 sierpnia 2016 r —  Fotorelacja została wyłączona

XI Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich 20 sierpnia 2016 r.

Infor­macje zwią­zane z XI Wiel­ko­pol­skim Czem­pio­natem Koni Hucul­skich 20 sierpnia 2016 r. Pobierz plik PDF

16. lipca 2016 by Administrator
Categories: Aktualności, Artykuły o koniach, Ogłoszenia | Możliwość komentowania XI Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich 20 sierpnia 2016 r. została wyłączona

Formularz zgłoszeniowy do Zawodów Huculskich w Boguszynku 22/23 sierpnia 2015 r

For­mu­larz zglo­sze­niowy 2015

29. lipca 2015 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Imprezy konne, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Formularz zgłoszeniowy do Zawodów Huculskich w Boguszynku 22/23 sierpnia 2015 r została wyłączona

Nadwarciański Rajd Konny Ziemi Średzkiej

Sto­wa­rzy­szenie Tury­styki i Rekre­acji Konnej „Polan” zaprasza na Nad­war­ciański Rajd Konny Ziemi Średz­kiej dnia 23.08.2015 o godz. 09.00 w stajni koni hucul­skich „Sadyba” Bogu­szynek  9 gm. Nowe Miasto nad Wartą NADWARCIAŃSKI RAJD KONNY ZIEMI ŚREDZKIEJ(niedziela) 80 zł wpi­sowe płatne wyłącznie prze­lewem ! Wpłata na konto … Con­tinue reading

22. lipca 2015 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Imprezy konne, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Nadwarciański Rajd Konny Ziemi Średzkiej została wyłączona

Zapraszamy na X Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich

  Zapra­szamy na X Wiel­ko­polski Czem­pionat Koni Hucul­skich   Sto­wa­rzy­szenie Tury­styki i Rekre­acji Konnej „POLAN” i Związek Hodowców Koni Wiel­ko­pol­skich   ser­decznie zapra­szają wszyst­kich Hodowców i Miło­śników koni hucul­skich do wzięcia udziału w   X Wiel­ko­pol­skim Czem­pio­nacie Koni Hucul­skich €“ 22.08.2015 oraz w   Nad­war­ciań­skim Raj­dzie … Con­tinue reading

08. lipca 2015 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Imprezy konne, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zapraszamy na X Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich została wyłączona

← Older posts