Category Archives for Imprezy konne

Zapraszamy na Rajd konny 11 maj 2014

Towa­rzy­skie Zawody w Spor­to­wych Raj­dach Kon­nych Orga­ni­zo­wane przez  Stajnie koni Hucul­skich J.D Cie­ślik pod patro­natem Sto­wa­rzy­szenia Tury­styki   i Rekre­acji Konnej  Polan  dnia 11 MAJA 2014    STAJNIA HUCULSKA, GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE „DĘBINA”  M.J CIEŚLIK PROPOZYCJE TOWARZYSKICH  ZAWODOWSPORTOWYCH RAJDACH KONNYCH   •         Infor­macje … Con­tinue reading

13. kwietnia 2014 by Katarzyna Majewska
Categories: Imprezy konne, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zapraszamy na Rajd konny 11 maj 2014 została wyłączona

Zaproszenie na WEEKEND Z JEŹDZIECTWEM NATURALNYM BEZ TAJEMNIC

WEEKEND Z JEŹDZIECTWEM NATURALNYM BEZ TAJEMNIC Termin:19 – 20.10.2013 Loka­li­zacja: SO ŁĄCK, MAZOWSZE, 7km od Płocka,http://www.solack.pl/ Pro­gram szkoleń JNBT roz­winął się w tempie jakiego sami się nie spo­dzie­wa­liśmy. Sta­no­wimy już zna­czącą spo­łecz­ność jeź­dziecką. Są wśród nas ludzie cie­kawi i wyjąt­kowi. W tym całe mnó­stwo osób pro­fe­sjo­nalnie … Con­tinue reading

18. września 2013 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Imprezy konne, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zaproszenie na WEEKEND Z JEŹDZIECTWEM NATURALNYM BEZ TAJEMNIC została wyłączona

Foto-relacja „Ścieżka Huculska w Wielkopolsce“

VIII Wiel­ko­polski Czem­pionat Koni Hucul­skich odbył się w ostatnią sobotę sierpnia przy pięknej sło­necznej pogo­dzie, na terenie Stajni Sadyba. W tym pięknie poło­żonym miejscu dobrze czuły się zarówno konie i jeźdźcy jak i zgro­ma­dzona publicz­ność. Pano­wała pik­ni­kowa atmos­fera cho­ciaż w trakcie zawodów nie zabrakło emocji. … Con­tinue reading

18. września 2013 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Imprezy konne | Możliwość komentowania Foto-relacja „Ścieżka Huculska w Wielkopolsce“ została wyłączona

Zaproszenie na „Ścieżkę Huculską“ w Wielkopolsce

  VIII WIELKOPOLSKI CZEMPIONAT KONI HUCULSKICH Ser­decznie zapra­szamy hodowców, miło­śników koni oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na Czem­pionat Użyt­kowy Koni Hucul­skich, który odbę­dzie się 31 sierpnia  /sobota/ 2013 r. w miej­sco­wości BOGUSZYNEK  9, gm. Nowe Miasto nad Wartą u pań­stwa Zofii i Mariana Sie­jaków. Jest … Con­tinue reading

22. sierpnia 2013 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Imprezy konne, Ogłoszenia | Tags: , , , | Możliwość komentowania Zaproszenie na „Ścieżkę Huculską“ w Wielkopolsce została wyłączona

ZAPROSZENIE na Kurs „Jeździectwo Naturalne“

Zapra­szamy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na Kurs „Jeź­dziectwo Natu­ralne bez Tajemnic” Rela­tions Level 2 –Sza­cunek orga­ni­zo­wany przy współ­pracy ze Sto­wa­rzy­sze­niem Tury­styki i Rekre­acji Konnej „POLAN“ który odbę­dzie się w dniach 4 – 6 paź­dzier­nika 2013r w Stad­ninie Koni „FIORD“ Mło­dzi­kowo, 63 – 023 Sulę­cinek, woj. wiel­ko­pol­skie. Kurs zapla­no­wany jest na … Con­tinue reading

05. czerwca 2013 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Imprezy konne, Ogłoszenia | Możliwość komentowania ZAPROSZENIE na Kurs „Jeździectwo Naturalne“ została wyłączona

FOTO RELACJARAJD KONNY BEZ TAJEMNIC

30. maja 2013 by Tomasz Maciejewski
Categories: Aktualności, Imprezy konne | Możliwość komentowania FOTO RELACJARAJD KONNY BEZ TAJEMNIC została wyłączona

ZAPROSZENIE -“ RAJD KONNY BEZ TAJEMNIC

Sto­wa­rzy­szenie Tury­styki i Rekre­acji konnej POLAN zaprasza na szko­lenie: “ Rajdy konne bez tajemnic“, które odbę­dzie się w dniu 25 maja 2013 r. w Zagro­dzie Hucul­skiej w Kata­rzy­ninie k. Kościana. Pro­gram : — 9.00- 10.00 przy­jazd ekip. — 10.00 – 11.30 teoria — jak poste­pować z koniem w czasie rajdu. — … Con­tinue reading

01. maja 2013 by Tomasz Maciejewski
Categories: Aktualności, Imprezy konne, Ogłoszenia | Możliwość komentowania ZAPROSZENIE -“ RAJD KONNY BEZ TAJEMNIC została wyłączona

Fotorelacja z kursu JNBT-L1 Młodzikowo

20. marca 2013 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Imprezy konne | Możliwość komentowania Fotorelacja z kursu JNBT-L1 Młodzikowo została wyłączona

Co to jest „Ścieżka Huculska“

Ścieżka huculska” to ina­czej zawody jeź­dzieckie stwo­rzone spe­cjalnie dla koni hucul­skich. Sta­nowią one wła­ściwy spraw­dzian dziel­ności dla koni tej rasy i wspa­niałą przy­godę dla jeźdźca. Regu­lamin zawodów prze­wi­duje próbę tere­nową na dystansie ok. 1500 – 2000 m. z 16 prze­szko­dami usy­tu­owa­nymi na trasie … Con­tinue reading

15. lutego 2013 by Katarzyna Majewska
Categories: Artykuły o koniach, Imprezy konne | Możliwość komentowania Co to jest „Ścieżka Huculska“ została wyłączona

Newer posts →