<span class=„dquo“>„</span>Konie huculskie — historia rasy“ | Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Konnej POLAN

Konie huculskie — historia rasy“

Konie hucul­skie — historia rasy“ książka która ukaże się dru­kiem już wkrótce. Oprócz rysu histo­rycz­nego zawiera cie­ka­wostki o tych nie­zwy­kłych koniach. 

Wabigon - fot Joanna Będziejewska — kopiaDSC_0019

W książce można jeszcze zamie­ścić odpłatną kolo­rową reklamę. Zain­te­re­so­wa­nych proszę o kon­takt kontakt@stowarzyszenie-polan.eu

13. maja 2014 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Artykuły o koniach, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Konie huculskie — historia rasy“ została wyłączona