Sprzedam ogierka huculskiego

Sprzedam ogierka rasy hucul­skiej, uro­dzony 27.04.2013, maści karej, po bardzo dobrej klaczy Pre­tori i ogierze Wtorek.

Źrebię przy­jazne, bez­pro­ble­mowe w obsłudze. Z hodowli tabu­nowej.

Świetnie nadaje się do rekre­acji, hodowli, rajdów a także do skokòw.

Zaszcze­piony, odro­ba­czony, posiada pasz­port.

Matka ze stada w dopła­tach, w pro­gramie ochrony zasobów gene­tycz­nych koni.

Nasza stad­nina znaj­duje się w wiel­ko­polsce, w Kata­rzy­ninie 10km od Kościana. Moż­li­wość trans­portu.

Cena 1200,00 pln
tel. 509 118 951
IMG_8229 IMG_8249 IMG_8253

04. marca 2014 by Katarzyna Majewska
Categories: Ogłoszenia | Możliwość komentowania Sprzedam ogierka huculskiego została wyłączona