UWAGA ogłoszenia o sprzedaży

wszystkie osoby nale­żące do sto­wa­rzy­szenia chcące zamie­ścić bez­płatne ogło­szenie o sprze­daży konia lub sprzętu jeź­dziec­kiego na stronie Sto­wa­rzy­szenia Tury­styki i Rekre­acji Konnej Polan mogą nad­syłać oferty na adres e-mail: hucul@huculskarbiec.com

10. lutego 2014 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności | Możliwość komentowania UWAGA ogłoszenia o sprzedaży została wyłączona