Walny Zjazd

Zarząd Sto­wa­rzy­szenia Tury­styki i Rekre­acji Konnej POLAN zaprasza wszyst­kich Członków i sym­pa­tyków na Walny Zjazd

w dniu 16.03.2013 o godzinie 17,30 w Mło­dzi­kowie .

p.s pro­simy o prze­sy­łanie   pro­po­zycji pomy­słów do dys­kusji na adres:

kontakt@stowarzyszenie-polan.eu

11. marca 2013 by Tomasz Maciejewski
Categories: Aktualności, Ogłoszenia | Możliwość komentowania Walny Zjazd została wyłączona