Zaproszenie na „Ścieżkę Huculską“ w Wielkopolsce

  VIII WIELKOPOLSKI CZEMPIONAT KONI HUCULSKICH

Ser­decznie zapra­szamy hodowców, miło­śników koni oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na Czem­pionat Użyt­kowy Koni Hucul­skich, który odbę­dzie się 31 sierpnia  /sobota/ 2013 r. w miej­sco­wości BOGUSZYNEK  9, gm. Nowe Miasto nad Wartą u pań­stwa Zofii i Mariana Sie­jaków. Jest to ósma edycja Czem­pio­natu w Wiel­ko­polsce.

 Rodzaj zawodów: próba dziel­ności i ścieżka eli­mi­na­cyjna do kra­jo­wego czem­pio­natu koni hucul­skich.

22. sierpnia 2013 by Katarzyna Majewska
Categories: Aktualności, Imprezy konne, Ogłoszenia | Tags: , , , | Możliwość komentowania Zaproszenie na „Ścieżkę Huculską“ w Wielkopolsce została wyłączona